احکام ششمین دوره جشنواره سبز ایران با حضور معاون ریس جمهور اهدا شد

اعضای شورای سیاستگذاری ششمین جشنواره بین المللی فیلم سبز ایران معرفی شدند.
به گزارش ستاد خبری جشنواره بین المللی فیلم سبز ایران ، اولین جلسه شورای سیاست گذاری ششمین جشنواره فیلم سبز ایران با حضورمعصومه ابتکار معاون ریس جمهور و ریس سازمان حفاظت محیط زیست برگزار شد.

ادامه مطلب